Artikel 1 — Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Artikel 2 — Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 — Toepasselijkheid

Artikel 4 — Het aanbod

Artikel 5 — De overeenkomst

Artikel 6a — Herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel 6b — Herroepingsrecht bij levering van diensten

Artikel 7 — Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 — Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 — De prijs

Artikel 10 — Conformiteit en Garantie

Artikel 11 — Levering en uitvoering

 

Artikel 12 — Betaling

Artikel 13 — Klachtenregeling

Artikel 15 — Aanvullende of afwijkende bepalingen